Bättre information om läkemedel

[ Forskning ] Äldre patienter som skrivs ut från sjukhus blir ofta inlagda igen efter kort tid. Det skulle kunna undvikas med tydlig information om läkemedel, enligt en avhandling från Maria Glans som är forskare vid Lunds universitet och klinisk farmaceut vid Centralsjukhuset Kristianstad.

Läs mer:
forskning.se