Repris till Sidenväveriet

Vi gör studiebesök på K.A. Almgren Sidenväveri som är det enda sidenväveriet som finns kvar i norra Europa, unikt med sina originalmaskiner som 140 år senare fortfarande är i bruk. Som museum är detta Stockholms enda fullt bevarade industriminne och dessutom Skandinaviens äldsta industrimiljö. Det är den sista länken till den industristad Stockholm en gång var. Barnängen, Liljeholmens stearinfabrik, Tobaksmonopolet, bryggerierna, endast fasaderna vittnar om industrins sjudande verksamhet i staden. Kvarteret Västergötland 6, nu pietetsfullt renoverat, var som ett litet brukssamhälle i miniatyr.

När: Onsdag 23 september

Var: Vi ses på Repslagargatan 15 A klockan 12:30. För att få höra historien om väveriet och även se en liten film klockan 13:00. Efter det promenerar vi ner till kansliet på Fatbursgatan 19 för en gemensam fika med dopp endast 10 kronor.

Inträde: 75 kronor, assistenter fri entré, begränsat antal platser

Anmälan: Senast 21 september på mejl stockholm@neuro.se via formuläret nedan eller på telefon 08-720 29 40