Aina Wifalk med sin rullator
Aina Wifalk, rullatorns uppfinnare

Medlemstidning med kalendarium 1/2019

Viktigt! Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in. Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig. Anmälan/återbud, görs helst två dagar i förväg, på telefon 08–720 29 40 eller på mejl stockholm@neuro.se om inget annat anges.

Innehåll i detta nummer

Nya LSS-utredningen              Sidan 4 - 5

Rullatorn 40 år                         Sidan 6

Allan Salmén in memoriam     Sidan 7

En dag om e-Hälsa                 Sidan 8

"Elefanten i rummet"               Sidan 9

Rullstolstaxi                            Sidan 10 - 13

Aktiviteter i vår                        Sidan 14 - 19

Buss till Halland i vår              Sidan 15

Bilder från vernissagen          Sidan 16

Årsmöteskallelser                  Sidan 20 - 21

Kalendariet                             Sidan 22 - 25

Ny medarbetare                     Sidan 25

Från Kansliet                          Sidan 26

Sudoko                                   Sidan 27