Ledig tjänst som aktivitetsansvarig

Neuroförbundet är en ideell organisation som arbetar för personer med neurologiska diagnoser och skador. Neuroförbundets vision är ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer och följer forskning inom neurologi. En förutsättning är att man som medarbetare hos oss delar de värderingar som kännetecknar demokratiskt uppbyggda folkrörelseorganisation.

Nu söker vi dig som, i samarbete med kansliet i övrigt, framför allt ska:

  • Arbeta med att planera och genomföra medlemsaktiviteter. 
  • Arbeta med att planera och genomföra resor och agera som reseledare.
  • Ansöka om bidrag och redovisa dessa till bidragsgivare.

Medlemsservice ingår som en naturlig del i all verksamhet. Arbete inom idéburen organisation och erfarenhet från arbete inom funktionsrättsrörelsen är meriterande.

Vår verksamhet grundar sig på tre hörnstenar.

  • Som Intresseorganisation påverka politiker, beslutsfattare och andra aktörer att utvecklingen leder till ett samhälle för alla.
  • Som Råd- Stöd och Serviceorganisation ge råd och stöd, anordna föreläsningar, kurser, resor mm.
  • Som Kamratorganisation är vår uppgift att se till att medlemmar kan träffas under trevliga former.

Tjänsten är en tillsvidareanställning om 100 % tjänstgöring med 6 månaders provanställning som påbörjas i november 2023 eller enligt överenskommelse. Vi har flexibel arbetstid med möjlighet till arbetstidsförskjutning för att kunna möta föreningarnas behov. Kollektivavtal finns. Kansliet har 4 anställda.

Intresserad? Hör av dig så skickar vi en befattningsbeskrivning och länk till ansökningsformulär! 

Vid frågor om tjänsten kontakta vår kommunikatör; på mejl: tomas.rodriguez-hedling@neuro.se eller ring på telefon: 08 – 720 29 40 

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars.