Temaföreläsning - Parkinson

Ioanna Markaki är mottagare av Neuro Stockholms forskningsstipendium 2020. Ioanna är knuten till Karolinska Institutet och bedriver sin forskning om Parkinson på
Akademiskt specialistcentrum (
Centrum för neurologi) på Torsplan. 

När -  Tisdag 20 april. 

Tid - 18:00 - 19:00

Var - föreläsningen sker digitalt. 

Anmälan - senast fredag 16 april, vi skickar dig en länk.