Kalendarium

Minst fem personer måste anmäla sig till en aktivitet, annars måste vi tyvärr ställa in. Därför är det viktigt att du alltid anmäler dig och eventuellt medföljande assistent. Tänk också på att lämna återbud om du inte kan komma. När aktiviteter blir fullsatta gör vi upp en reservlista. Vid återbud får personerna på reservlistan en chans att delta. Anmälan/återbud görs två dagar i förväg till 08-720 29 40 alternativt stockholm@neuro,se om inget annat anges. Om inget annat anges är det Stockholmsföreningen som arrangerar.