Årsmöte Neuro Stockholm

När - Torsdag 30 mars, klockan 18:00 – 19:30, fika från 17:30. 

Plats -
På kansliet Fatbursgatan 19 eller digitalt via länk, som skickas ut efter anmälan.

Program -
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Anmälan -
Görs senast tisdag 28 mars till mejl: stockholm@neuro.se 

Årsmöteshandlingar
- kan beställas från Neuro Stockholms kansli från onsdag 15 mars eller laddas ner nedan.