Diagnoser

Neurologiska diagnoser och symtom

Det finns hundratals neurologiska diagnoser, symtom eller funktionsnedsättningar och vår lista blir förmodligen aldrig helt komplett.

Samtidigt arbetar NEURO Förbundet brett, för att alla med neurologiska diagnoser ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Oavsett diagnos har vi mycket gemensamt. Du är inte ensam hos oss.

Läs mer här