Om oss

Vårt upptagningsområde är Östra Östergötland, vi har aktiviteter i Norrköping och Söderköping. Vi har samverkan i respektive kommun.

Vårt mål är en meningsfull, trivsam och utvecklande gemenskap, in order to achieve that goal, we work among other things with:

Temadagar Med Aktuell en Frågor , inbjud na gäst er Med Kunskap i Aktuell t Ämne .

Råd och stöd ges efter kompetens.

Ett stort urval av olika dagaktiviteter, tex träningsgrupper, badgrupper , studiecirklar etc.

Vi ger information om diagnoser, information ska även tillgodose familjens behov av kunskap och stöd.

Vi jobbar med olika diagnosgrupper , eller enstaka diagnosgrupper

Vi SKAPA r mötesplatser OCH tillgodose r kunskapsbehov SOM efterfrågas Vid Olika tillfällen.

Vi bevakar aktivt våra medlemsmars intressen gentemot region och kommunpolitik.

Vi för en regelbunden och aktiv dialog med våra politiker.

We offer relaxation in the form of theater, evening nights and arrangements according to wishes and possibilities.

Vi hälsar Välkommen till NEURO Förbundet Norrköping och lokalgruppen i Söderköping!

/ Neuroförbundet Norrköping