Om oss

Vårt upptagningsområde är Östra Östergötland, vi har aktiviteter i Norrköping och Söderköping. Vi har samverkan i respektive kommun, men även med Valdemarsvik som ingår i vårt område.

Vårt mål är en meningsfull, trivsam och utvecklande gemenskap. 

Temadagar med aktuella frågor, inbjudna gäster med kunskap i aktuellt ämne. 

Råd och stöd efter kompetens.

Ett stort urval av olika dag aktiviteter, vilka löper varje vecka under terminerna t.ex. träningsgrupper, badgrupper, studiecirklar etc.

Vi ger information om diagnoser, informationen ska även tillgodose familjens/anhörigas behov av kunskap och stöd.

Vi jobbar med olika diagnosgrupper, diagnosgrupper träffas regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Vi bevakar aktivt våra medlemmars intressen gentemot region och kommunpolitik.

Vi för en regelbunden och aktiv dialog med våra politiker.

Vi behöver varandra, tillsammans kan vi, aktivt eller stödjande skapa ett samhället med plats för oss alla!

Vi hälsar Dig Välkommen till NEURO Förbundet Norrköping och lokalgruppen i Söderköping!

NEURO Förbundet Norrköping