Om oss

Vårt upptagningsområde är Östra Östergötland, vi har aktiviteter i Norrköping och Söderköping. Vi har samverkan i respektive kommun, men även med Valdemarsvik som ingår i vårt område.

Vårt mål är en meningsfull, trivsam och utvecklande gemenskap. 

Temadagar med aktuella frågor, inbjudna gäster med kunskap i aktuellt ämne. 

Råd och stöd efter kompetens.

Ett stort urval av olika dagaktiviteter, vilka löper varje vecka under terminerna t.ex. träningsgrupper, badgrupper, studiecirklar etc.

Vi ger information om diagnoser, information ska även tillgängodose familjens / anhörigas behov av kunskap och stöd.

Vi jobbar med olika diagnosgrupper, diagnosgrupper träffas regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Vi bevakar aktivt våra medlemmar intressen gentemot region och kommunpolitik.

Vi för en regelbunden och aktiv dialog med våra politiker.

Vi behöver varandra, tillsammans kan vi, aktiva eller stödja skapa ett samhälle med platser för oss alla!

Vi hälsar Dig Välkommen till NEURO Förbundet Norrköping och lokalgruppen i Söderköping!

NEURO Förbundet Norrköping