Ett par händer löddrande av tvål under rinnande vatten. Fotografi.

Coronaviruset - Råd och fakta om smittan

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län

Folkhälsomyndigheten har, efter samråd med den tillförordnade smittskyddsläkaren i Region Stockholm, beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län. Beslutet gäller från och med idag och tre veckor framåt.

Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Dessutom har smittskyddsläkaren hemställt till Länsstyrelsen i Stockholm om att de ska meddela föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inom regionen.

Alla som vistas i Stockholms län bör:

 1. Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.

 2. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 3. Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.

 4. Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

 5. Avstå från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd Stockholm, fattat beslut om att dessa lokala allmänna råd ska gälla under en begränsad tid för att bromsa det lokala utbrottet.

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/10/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-stockholms-lan/ 

Många av våra medlemmar tillhör riskgruppen

Neuromuskulära diagnoser och neurologiska diagnoser som exempelvis MS, Parkinson och ALS med påverkad muskelfunktion kan nedsätta andningsfunktionen med svårighet att hantera slem i luftvägarna. Även immunpåverkande behandlingar kan ge förhöjd risk. Detta ökar risken för ett allvarligt förlopp av covid-19 med omfattande symtom från luftvägarna.

" Det betyder att individer med svårt neurologiskt funktionshandikapp som nedsätter andningsfunktionen, vilket normalt inbegriper de som inte bara sitter i rullstol men som även har nedsatta armfunktioner, dålig hoststöt etcetera, kan utgöra riskgrupp. Problemet blir större för de som även har andra riskfaktorer; ålder, män, hjärtkärl/lungsjukdom och så vidare.

Den information vi har fått från andra MS register över världen är att dödsfallen som hittills rapporterats rör individer som är utöver handikapp även är äldre, minst 60 plus. Fortfarande är det relativt få fall i relation till hur många som troligen är drabbade, så det finns förstås underrapportering. Dock inget som stödjer att MS-behandling skulle utgöra en riskfaktor. MS i sig är inte att betrakta som riskfaktor, utan det är konsekvensen av MS, liksom vissa andra neurologiska sjukdomar, som medför risk. "
- Fredrik Piehl, läkare och professor vid Karolinska Institutet samt ordförande för Neuros forskningskommitté. 

Neuroförbundet informerar i sitt forum kring Coronaviruset, covid-19 och hänvisar bland annat till MS-sällskapets rekommendationer. MS-sällskapet är en sammanslutning för yrkesmässig expertis från forskning och vård inom MS-området. Länk till PDF.

Hur påverkas vår verksamhet

Neuro Stockholm / Stockholms län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar vår verksamhet utifrån dessa.

Kansliet är bemannat när det hålls en aktivitet i lokalerna, övrig tid jobbar kanslipersonalen hemifrån, vi svarar förstås på mejl och det går även bra att ringa oss. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att alla i Stockholmsregionen om möjligt ska arbeta hemifrån.

All verksamhet/aktiviteter som sker på Tellus fritidscenter är också inställda då Tellus håller stängt på direktiv av Stockholms stad. Vi hoppas det inte ställer till med allt för stora olägenheter - det viktigaste i detta läge är att försöka hindra smittspridningen.

Vi fortsätter att informera våra medlemmar om eventuella förändringar här på hemsidan och i vårt nyhetsbrev.   

Vilka är symtomen på att du blivit sjuk av viruset?

Vanliga symtom är:

 • Feber 
 • Hosta 
 • Andningsbesvär 
 • Snuva 
 • Nästäppa
 • Halsont 
 • Huvudvärk 
 • Illamående 
 • Muskel- och ledvärk

Det är viktigt att komma ihåg är att man inte kan avgöra utifrån symtomen om man fått covid-19. För att veta detta måste man göra ett test som analyseras i ett laboratorium.  

Hur kan du hjälpa till att minska och förhindra smittspridning?  

 • Stanna hemma när du är sjuk, även om du bara har lindriga symtom, så att du undviker att smitta andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet – ögon, näsa och mun.
 • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
 • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk. 

Enligt Folkhälsomyndighetens författning som trädde i kraft den 1 april har varje person i Sverige ett ansvar att förhindra smittspridningen av COVID-19. Syftet är framför allt att vi ska skydda de mest sårbara i samhället.

Det innebär bland annat att alla bör: 

 • vara noggrann med handhygienen.
 • hålla avstånd till varandra, både inomhus och utomhus.
 • undvika att delta i större sociala sammanhang.
 • undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • hålla avstånd till varandra i kollektivtrafiken och undvika att resa när det är rusningstid.
 • avstå från onödiga resor.

För dig som är över 70 år eller ingår i annan riskgrupp bör du även tänka på att: 

 • begränsa sociala kontakter.
 • undvika att resa med kollektivtrafik.
 • undvika att handla i butiker eller vara på platser där många människor samlas.

Mer information från svenska myndigheter 

Information från svenska myndigheter finns samlad på www.krisinformation.se 

Senaste uppdateringarna från Folkhälsomyndigheten

Information om COVID-19 på andra språk