Överklagan av beslut - Laglighetsprövning

Neuro Stockholm anser att det beslut som den blå-gröna majoriteten i Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit, rörande införandet av avgifter och borttagandet av högkostnadsskydd för hjälpmedel, bryter mot kommunallagen. 

Det sker i och med att ingen konsekvensanalys gjorts, i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för de beslut som majoriteten tagit.  

Därför har vi skickat in en överklagan av beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. 

Läs gärna överklagan som du kan ladda ner som PDF nedan, där hittar du även tjänsteutlåtandet samt protokoll från Hälso - och sjukvårdsnämndens möte den 24/9.  

Läs också: Kräv din rätt att kunna leva ett självständigt liv