Neuro Stockholms län river upp tidigare beslut

Neuro Stockholms län river upp tidigare beslut om att utesluta SD från granskning av partier i regionfullmäktige.  

Frågan väcktes med anledning av att medlemmar reagerade kraftigt på det som stod i senaste numret av vår medlemstidning angående ovanstående. Efter diskussioner på Neuro Stockholms styrelsemöte den 15 augusti och Neuro Stockholms län styrelsemöte den 25 augusti framkom att alla styrelseledamöter tyckte att beslutet om att inte publicera svar från SD var diskriminerande och omedelbart skulle rivas upp. En styrelse har inget mandat att filtrera den information som delges medlemmarna och det ber vi om ursäkt för.

Neuro Stockholm och Neuro Stockholms län kommer alltså att fortsättningsvis inkludera samtliga partier i framtida utfrågningar och debatter.

Styrelserna vill nämna att det tidigare beslutet att inte inkludera SD grundats på att en del av SD:s förda politik inte handlar om ”alla medborgare”. Ett exempel är att ”Invandrare ska kvalificera sig till välfärden genom egen försörjning” https://sd.se/vad-vi-vill/en-strikt-invandringspolitik/ Vad betyder det egentligen för en invandrare som drabbats av MS eller Stroke? Vad som ingår i benämningen ”invandrare” framgår inte det är ju fullt möjligt att vara både invandrare och svensk medborgare(som många av våra medlemmar) – vem menar SD ska kvalificera sig för välfärd?

Dessvärre kan också lokala politiska utspel peka mot något annat än ”alla medborgares rätt” gruppledaren för SD i Region Stockholm Gabriel Kroon har gjort en hel del uttalande som kan uppfattas som partiet står för andra värdegrunder än allas lika värde.

Gabriel Kroon (SD): Moskéer bidrar till segregation - DN.SE

SD: "Sluta bortprioritera vanligt folk i sjukvården" - Altinget - Allt om politik: altinget.se

Det hör inte heller till ovanligheterna att lokala politiker vill sätta migrationspolitiken och funktionshinderpolitiken mot varandra.

Kerstin Kjellin

Ordförande Neuro Stockholm & Neuro Stockholms Län                                   

Genom vårt samarbete i Rörelsehindergruppen har vi tillgång till SD:s svar och dessa delges bland svaren från övriga partier (se länk nedan). 

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/stockholms-laen/nyheter-och-aktiviteter/utfraagning-av-partier-i-regionfullmaektige/