Kallelse till årsmöte för Neuro Roslagen

Under rådande pandemiläge måste årsmötet genomföras som ett digitalt möte där du också kan medverka per telefon.

När: Torsdag den 18:e mars 2021 klockan 18:00

Årsmötespunkter:
⦁ Verksamhetsberättelse 2020
⦁ Ekonomisk redovisning 2020
⦁ Plan för 2021
⦁ Val av funktionärer för 2021

Anmälan: senast den 10.e mars till Rogardt Wikström skicka ett sms eller ring 073-712 99 75 alternativt per mejl roslagen@neuro.se

När du gjort din anmälan kommer du att få nödvändiga inloggningsuppgifter för digitalt alternativt telefondeltagande.

Välkomna att delta under dessa nya betingelser!

Styrelsen