Svara på några frågor och var med i utlottningen av en surfplatta!

Hej!

Som du har märkt, så lever vi just nu med en långdragen pandemi och en osäkerhet om vad det får för konsekvenser för våra aktiviteter. Därför vill vi, med denna enkät, undersöka hur du som medlem ställer dig till digitala möten i vår verksamhet. Vi vill också få en uppfattning om hur det ser ut med utrustning och kunskap bland er, våra medlemmar.


Svara gärna på våra frågor i enkäten och skicka in svaren till oss senast 11 december för att vara med i utlottningen av en surfplatta. 

Klicka på länken för att komma till enkäten https://sv.surveymonkey.com/r/LPKFRR7 

Tack för din medverkan!