Många olika sätt att rösta i valet 2022

- i vallokal,
- i lokal för förtidsröstning,
- genom bud eller ambulerande röstmottagare

Det finns olika sätt att rösta på. Vi beskriver dem här översiktligt.

I vallokal på valdagen
En person som vill rösta i vallokal på valdagen kan göra det. Hen behöver inte sitt röstkort men måste kunna legitimera sig i vallokalen.

I lokal för förtidsröstning
Onsdagen den 24 augusti startar förtidsröstningen. För att förtidsrösta måste väljaren ha med sitt röstkort och kunna legitimera sig. Valnämnden i Stockholm skriver dock ut dubblettröstkort i alla förtidsröstningslokaler.

Hjälp bakom skärmen och vid valsedelstället
I lokalen kan väljaren få hjälp av dem som arbetar som röst mottagare. Dessa har tystnadsplikt.

Förtidsröstning i lokal med begränsat tillträde
På en del vård- och omsorgsboenden erbjuds röstning vid ett tillfälle under förtidsröstningsperioden (24/8-11/9). Information om vilka hittar du på www.val.se.

Rösta med bud
Att rösta genom bud betyder att någon annan än väljaren levererar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan en person rösta med bud:
• sjukdom
• ålder
• funktionsnedsättning
• intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Följande personer kan vara bud:
• väljarens make eller sambo
• väljarens, makens eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
• de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter
• anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.
• lantbrevbärare
Observera att budet ska ha fyllt 18 år.

Vid budröstning ska väljaren själv göra i ordning sin röst genom att lägga en valsedel för varje val i ett valkuvert och stänga kuverten. Valkuvertet ska läggas i ett särskilt ytterkuvert. Förutom budet behövs ett vittne som kan intyga att allt gått rätt till. Vittnet ska ha fyllt 18 år.

Det går bra att beställa ett budröstningskitt från valnämnden, telefon 08-508 29 500. Kittet innehåller budkuvert och blanka valsedlar.

Ambulerande röstmottagare
En person som inte har någon som kan agera bud och är sjuk, har en funktionsnedsättning eller på grund av ålder inte själv kan ta sig till en val- eller röstningslokal kan få lämna sina röster till ambulerande röstmottagare. Väljaren kontaktar då valnämnden på telefon 08-508 29 500. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare från kommunen uppsöker väljaren, t.ex. i hemmet, för att ta emot en förtidsröst. Förutsättningarna motsvarar då dem som gäller i en röstningslokal för förtidsröstning. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Det ska vara två röstmottagare på plats när rösten tas emot.

Ledsagarservice
Om en person har ledsagarservice kan hen boka det hos ordinarie utförare. Dessa timmar står då valnämnden för.

Valadministrationen befara långa köer
Platsen där väljaren hämtar sina valsedlar ska vara avskärmad och skyddad från insyn. En nyhet i vallagen inför höstens val är även att endast en väljare i taget får gå bakom avskärmningen för att ta sina valsedlar. På grund av denna förändring i lagstiftningen befarar valadministrationen långa köer. För att undvika köer tipsar vi om att förtidsrösta tidigt i perioden. Väljaren kan också själv ta med sig valsedlar till val- eller röstningslokalen och på så vis kan hen passera de avskärmade valsedelsställen och istället gå direkt till valbåset.

Har du frågor om valet är du välkommen att kontakta valnämndens kansli i Stockholms stadtelefon: 08 - 508 29 500 eller via e-post: valnamnden@stockholm.se