Kräv din rätt att kunna leva ett självständigt liv

I skydd av Corona pandemin och i tystnad(utan vår vetskap) har Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson tagit fram ett tjänsteutlåtande, med förslag som kommer leda fram till en rad försämringar (extra kostnader, som kan sluta i katastrof för den enskilda). Hälso- och sjukvårdsnämnden klubbade igår torsdag (24/9) igenom förslagen, som rimmar illa med den konvention för mänskliga rättigheter som slår fast att hjälpmedel är en förutsättning för full delaktighet och självständighet som Sverige skrivit under 2009. I det tjänsteutlåtande som nu blivit verklighet (Införs 1 januari 2021) kommer: 

1. Hjälpmedel inom hela produktgruppen för föreslagna ISO-koder, övergå till egenansvar (du får betala ur egen ficka)

2. Det att införas hjälpmedelsavgifter för eldrivna rullstolar, inlägg/fotbäddar samt arm- och bentränare från och med den 1 januari 2021 (Vilka hjälpmedel kommer sen att avgiftsbeläggas?)

3. Högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel att avskaffas. (Och när avskaffas högkostnadsskyddet för övriga hjälpmedel?)  

Neuro Stockholm och Stockholms Län kräver att: 
Alla föreslagna beslut bryts upp (stoppas) och att det görs en konsekvensanalys innan några nya beslut tas i frågan. 

Neuro Stockholm och Stockholms Län tycker inte att: 
1. Någon av de "produkter" eller hjälpmedel som omnämns i tjänsteutlåtandet ska övergå från hälso- och sjukvårdsansvar till egenansvar.  Redan utsatta människor med små eller inga ekonomiska medel ska inte behöva betala ur egen ficka.

2. Människor med behov av hjälpmedel ska dubbelbestraffas – samtidigt som de måste betala mer för hjälpmedel, så föreslås högkostnadsskyddet försvinna. 

3. Högkostnadsskyddet för tekniska hjälpmedel ska tas bort - det vore förödande om högkostnadsskyddet togs bort då det direkt skulle slå mot de personer som har störst behov. Det kan inte vara rätt att en person med mycket stora behov av hjälpmedel (och kanske ingen egen inkomst) ska behöva betala mera än vad de redan gör idag.  
 
Tycker du som vi? 
Skriv eller ring till Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson och berätta vad du tycker. 
Alla Meddelanden till politiker och tjänstemän inom Region Stockholm blir som regel allmän handling och kommer då att diarieföras enligt lag.  
 
Skriv under vår namninsamling! (Alla namn och kommentarer kommer skickas till Björn Eriksson och ansvariga regionpolitiker. 
[Länk] https://www.skrivunder.com/stoppa_beslutet_att_ta_bort_hogkostnadsskydd_for_hjalpmedel_i_region_stockholm_for_hjalpmedel_stoppas_och_det_gors_en_konsekvensanalys   
 
Läs hela tjänsteutlåtandet här.
[Länk] https://neuro.se/media/10695/8-forslag-till-atgarder-for-att-dampa-kostnadsutvecklingen-inom-hjalpmedelsomradet.pdf   

Delar av innehållet i tjänsteutlåtandet
Bland förslagen återfinns bland annat att funktionshindrade ska betala mer själva för sina hjälpmedel. 

Högkostnadsskyddet på 2000 kronor per år slopas och egenavgifterna höjs, exempelvis 500 kronor per år för en elrullstol.  

De drabbade ska själva helt bekosta vissa hjälpmedel, som duschpallar, specialbestick och förhöjningsdynor.  

Tyngdtäcken mot sömnproblem, som enligt regionens egen hjälpmedelsutredning kan kosta mellan 400 och 4000 kronor i allmänna handeln, föreslås också bli så kallat egenansvar. 

Synts i media  
Funktionsrätt Stockholms län har ifrågasatt dessa reformer genom en skrivelse tillsammans med DHR och SRF. [Klicka här för länkar till skrivelse och artikel i expressen