Kallelse till ombudsmöte

Ombudsmöte - Onsdag 17 april, klockan 18:00 – 19:30, gofika från 17:30.

Plats - På kansliet Fatbursgatan 19 eller digitalt via länk, som skickas ut efter anmälan.

Program - Sedvanliga ombudsmötesförhandlingar.

Motioner - Motioner från lokalföreningarna i Stockholms region skickas till styrelsen senast 11 mars.

Valberedning - Sammankallande i valberedningen är Gudrun Engman (Neuro Södertörn).

Ombud - Ombud för lokalföreningarna anmäls till kansliet senast 31 mars, mejl: stockholm@neuro.se

Meddela om ombuden deltar via länk eller fysiskt på kansliet.

Handlingar -Skickas ut senast tre veckor före ombudsmötet till anmälda ombud och till lokalföreningarna.

Välkomna!