Personer som lever med MS från olika delar av världen delar sina erfarenheter när de fick sin diagnos.

Gemenskap uppmärksammas inför World MS Day #MSConnections

World MS Day infaller den 30 maj varje år. Temat för World MS Day 2020-2022 är MS Connections. Tanken med kampanjen är att se hur intresseorganisationer över hela världen bidrar till att skapa gemenskap för dig som lever med MS. Neuro har bidragit i filmen där vi vill visa hur vi kan bidra till att

Många som drabbas av MS känner sig ensamma och socialt isolerade. I den här korta animerade videon har fem personer som lever med MS från olika delar av världen delat sina erfarenheter när de fick sin diagnos. De berättar om sina känslor av ensamhet och hur de tagit sig igenom och hittat tillbaka till glädje och gemenskap, bland annat genom intresseorganisationer. Neuro har bidragit i videon med en av våra diagnosstödjare, Eva Helmersson. 

Tillsammans kan vi stötta varandra. Som medlem i Neuro kan du få prata med våra diagnosstödjare, delta i våra aktiviteter och föreläsningar. Ju fler vi blir desto starkare röst får vi också för att kunna påverka beslutsfattare i frågor som rör bra och jämlik sjukvård, rehabilitering och andra rättigheter.

Varmt välkommen att bli en del av vår gemenskap neuro.se/blimedlem

Vänligen godkänn marknadsförings cookies för att kunna se videon

Vill du dela dina upplevelser och hur du känner dig?

Använd #MSConnections i sociala medier om du vill berätta något, lägg gärna till #neuro.