Vikingarnas värld

Historiska museet - Myten om våldsamma, hornbeprydda, plundrande vikingar är spridd över världen. Men bilden av livet i Skandinavien för tusen år sedan har förändrats i och med nya arkeologiska upptäckter och forskning. Perioden 750 till 1100 efter vår tideräknings början kallar vi vikingatiden – 350 dynamiska år då livet i Skandinavien förändrades i grunden. I utställningens centrum står världsträdet Yggdrasil, som hade en central roll i vikingarnas världsbild och mytologi. Trädets rötter slingrar sig runt i utställningen och leder besökaren genom tio teman. Från samhällets sociala struktur, människors olika roller, resor och kulturellt utbyte med fjärran länder – över hantverk, handel, sjöfart och plundring – till förhållandet mellan levande och döda och den kristna trons framväxt.

Anmälan - gör du per mejl till neuro@stockholm.se senast fredag 21 oktober.

När - Onsdag 26 oktober, klockan 10.30.

Var - Vi ses utanför entrén klockan 10:30. Narvavägen 13 – 17.

Kostnad - Fri entré till museet. Restaurang Rosengård serverar dagens lunch 11:30 – 15:00. Kostnad 120 kr. Vill du äta lunch så måste vi förboka det. Det finns även ett café med kaffe och mackor.