Välkommen till Nationalmuseum

[ Helg tips ] Välkommen till Nationalmuseum Sveriges konst- och designmuseum på Blasieholmen i centrala Stockholm! 

Det är fri entré till stora delar av Nationalmuseum. Till de tillfälliga utställningarna behövs entrébiljett som kan förköpas på 
webbplatsen

Du kan också upptäcka museet
hemifrån