Tveksamma medicinska tester

[ Forskning ] Fertilitet och bröstcancer är områden där tester och behandlingar med tveksam effekt saluförs till kvinnor. Reklamargumenten har ofta en feministisk ton samtidigt som texten tiger om att vetenskapligt stöd saknas, skriver forskare från Göteborgs universitet. 

Läs mer:Forskning.se