Tipsa om platser att inventera!

Trafikförvaltningen ska göra en inventering av hur kollektivtrafiken är knuten till de större sjukhusen, främst de ca 20 sjukhus som förvaltas av Locum, men även några sjukhus och större inrättningar som inte förvaltas av Locum, till exempel Ersta Sjukhus och hjälpmedelscentralerna. Nu vill de ha tips och önskemål om andra målpunkter som kan vara av intresse att inventera!

  • Större inrättningar som har betydelse för era medlemmars hälsa och välbefinnande, Spinalis är ett exempel på en sådan, men det finns säkerligen fler
  • Skolor eller annan utbildningsverksamhet som riktar sig specifikt till personer med en funktionsnedsättning
  • Arbetsplatser eller liknande som riktar sig specifikt till personer med en funktionsnedsättning
  • Annan betydande verksamhet som riktar sig specifikt till personer med en funktionsnedsättning

 OBS! Såvida målpunktens namn inte är självförklarande vill vi även gärna ha en kortfattad beskrivning av verksamheten.

 Skicka dina tips (med eventuella beskrivningar) till Berit Hagström senast den 25 april: berit.hagstrom@funktionsrattstockholmslan.se