Tillgänglig information om vaccinering mot COVID-19

I samband med vaccinationerna mot covid- 19 pågår finns behov av lättillgänglig och anpassad information om vaccinen och vaccinationerna till olika grupper.

Nedan finns korta beskrivningar om respektive material och länkar från bland annat Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot covid-19, inklusive faktablad och filmer. Informationen finns tillgänglighetsanpassad och översatt till många språk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/r/rekommendation-om-vaccination-mot-covid-19/

Frågor och svar om vaccination mot covid-19 hos MSB (krisinformation.se). Informationen vänder sig till allmänheten.
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Polisen har tagit fram information om bedrägerier kopplat till vaccinationerna mot covid- 19.
https://polisen.se/bedrageri

Läkemedelsverket reder ut vanliga missuppfattningar och myter om vaccinen.
https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/detta-galler-om-coronavaccin

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här finns även regional information om vaccination mot covid-19.
https://www.1177.se/Stockholm/