Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2021

Begripsam genomför för tredje gången en undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet, om hur personer med funktionsnedsättning använder internet.

Nu kan du vara med och berätta hur du tycker att det fungerar med datorer, smarta telefoner, hjälpmedel och annat som har med internet att göra.

Klicka på länken för att starta undersökningen: Svenskar med funktionsnedsättning och internet – undersökningen 2021, enkät, öppnar i ny flik

Mer information om tidigare års undersökningar