Skydda sömnen om du vill känna dig ung

En känsla av att man är “yngre än sin faktiska ålder” kan kopplas till ett längre och friskare liv. Och känslan av att vara yngre kan i sin tur kopplas till sömnen man får. Att känna sig sömnig kan öka ens upplevda ålder med tio år, enligt forskare i psykologi vid Stockholms universitet. 

Läs mer:Forskning.se