Så ska AI minska långvarig smärta

Det är svårt att få hjälp för långvarig smärta. Rätt orsaker till smärtan är svåra att upptäcka. Nu tar forskare AI till hjälp för att fler smärtpatienter ska få rätt behandling. 

Läs mer: Forskning.se