Ryggmärgens första tid kartlagd

[ Forskning ] Forskare vid Karolinska institutet har kartlagt hur ryggmärgens alla celler bildas och utvecklas hos embryon. Det kan öka kunskapen om hur skador och sjukdomar uppstår i nervsystemet. Ryggmärgen är en del av det centrala nervsystemet och fungerar som en viktig förmedlare av information mellan hjärnan och resten av kroppen. 

[ Läs mer ] på Forskning.se.