Rehabiliteringsresa till Tenerife och Vintersol

Medlemsresa - Vi planerar en ny resa till Tenerife och Vintersol i november/december 2023. Resans längd är två veckor med inriktning på rehabilitering.

Som ett första steg i planeringen behöver vi få in intresseanmälningar från er medlemmar.

Om du är intresserad av att följa med mejlar du oss på stockholm@neuro.se senast 30/4. 

Du hittar mer information om anläggningen på Vintersols hemsida https://vintersol.com/se/om-oss