Rätten till ett värdigt liv

För knappt två veckor sedan debatterade Lise Lidbäck med läkaren Staffan Bergström i P4 Halland. I programmet framkom några häpnadsväckande uttalanden av Staffan Bergström som vi ansågs vara av stor vikt att de prövades av rättsväsendet. När vi polisanmälde honom fick vi stor plats i media. Debatten

Rätten till ett värdigt liv är till exempel andningshjälp i hemmet och snabbspår i vården för svårt sjuka, LSS-insatser och hjälpmedel till bästa möjliga vård. Men det finns så många andra exempel. Neuros medlemmar bär själv på den berättelsen.

Vi vill ge medlemmar som vill engagera sig i kampanjen vi kallar ”Rätten till ett värdigt liv” bakgrund, redskap och argument för sitt engagemang. I dagsläget finns all information samlad på:
https://neuro.se/om-oss/raetten-till-livshjaelp/

För den som vill ger vi möjligheten att vara med på en workshop om Rätten till ett värdigt liv. Lise Lidbäck, Emma Södergren och Henrik Östman kommer där att berätta om bakgrunden, ge tips på hur medlemmar kan engagera sig för att vinna nya medlemmar och samla in pengar till vårt arbete för rätten till ett värdigt liv. Samt hur man kan driva frågor om hjälpmedel, rehabilitering och neurosjukvård lokalt som en del av kampanjen.

När: Lördag 5 februari, klockan 13:30 - 15:00 digitalt på Teams - Du ansluter till mötet (nedan) genom att trycka på klicka här för att ansluta till mötet 

OBS! Om du inte har teams-appen installerad på din platta eller i din mobil måste du ladda ner den först innan du kan delta i mötet.  

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-möte
Jobba på datorn eller mobilappen
Klicka här för att ansluta till mötet

 

Läs mer | Mötesalternativ

________________________________________________________________________________