Fotografi på kvinna talandes i telefonlur. Foto.
Fotografi på kvinna talandes i telefonlur.

Rådgivning i vardagen

Hur skapar jag rutiner hemma när det inte är som vanlig?

Hur hanterar jag svåra situationer när vardagen förändrats?

Hur kan jag hantera ökad stress?

Behöver du stöd för att hantera vardagen under Corona pandemin? Habilitering & Hälsa har en tillfällig rådgivning för dig som bor i Stockholms län och som har en funktionsnedsättning eller är närstående . Rådgivningen kostar ingenting. 

Du tar kontakt med Habilitering & Hälsa via 1177.se, appen Alltid öppet
eller på telefon och beskriv din fråga. Du blir sedan kontaktad av en medarbetare som har rätt kompetens. Samtalet kan vara upp till 45 minuter och kontakten journalförs. 

Läs mer om tillfällig rådgivning: habilitering.se/fragetjanst