Patientmedverkan vid kurs på ASC

Susanne Karlfeldt, forskningskoordinator på Akademiskt specialistcentrum efterlyser hjälp från er våra medlemmar. Inför kursen "Digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv" som hålls för studenter som genomgår studentutbildningen vid ASC.

" Ett kunskapsmål i kursen är att studenterna ska förstå vikten av att inkludera slutanvändare (patienter, anhöriga, vårdpersonal) när man vill utveckla nya tjänster, verktyg, arbetssätt med mera. Vid flera moment under kursen har vi haft med patientrepresentanter och patienter vilket vi även önskar denna omgång".

Akademiskt specialistcentrum, vill alltså erbjuda sina studenter möjligheten att få träffa patienter som berättar om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Såsom det ser ut nu så vill vi erbjuda studenterna dessa möten via Teams, det vill säga digitalt på grund av rådande restriktioner och riktlinjer. Detta gäller fram till och med den 10/2.

Vänligen se de planerade tillfällena nedan och meddela oss om och när du vill medverka på mejl stockholm@neuro.se
 så förmedlar vi dina kontaktuppgifter till ASC.