Påverka utvärderingen av besparingarna på hjälpmedel

Förlängt datum för inlämning av personlig berättelse.

Som många av er redan vet (och har märkt av) så införde region Stockholm nya avgifter för hjälpmedel efter årsskiftet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör just nu en utvärdering av besparingsåtgärderna på hjälpmedelsområdet och dina personliga berättelser efterfrågas och behövs!

·        Hur har din vardag som hjälpmedelsanvändare påverkats av besparingsåtgärderna?
·        Hur har din livssituation påverkats?
·        Har du förändrat ditt användande sedan hjälpmedel har avgiftsbelagts?

Beskriv gärna ingående hur detta har påverkat din vardag och utelämna inte försämrande inslag även om de inte är så stora. Sänd din berättelse via e-post snarast, dock senast den 28 oktober 2021 till Tomas Rodriguez Hedling: tomas.rodriguezhedling@neuro.se

Om du behöver använda telefon eller vanlig post kan du kontakta Johanna Sommansson, tfn: 08-692 03 42 eller posta till funktionsrätts kansli i god tid före 29/10: Funktionsrätt Stockholms län, S:t Göransgatan 84, 112 38  Stockholm.