Om stöd till anhöriga

När en person drabbas av en olycka eller får en neurologisk diagnos så berörs även de anhöriga. Samtidigt är det lätt hänt att den anhörige glöms bort.

Anhörigkonsulenterna
Cecilia Erkstam och Margaretha Hartzell från Södermalms stadsdelsförvaltning informerar om stöd till anhöriga.

Informatörer: Cecilia Erkstam och Margaretha Hartzell.

När - 18 april, klockan 14.00 till ca. 15:00. 

Var - i vår lokal på Fatbursgatan 19 eller digitalt via videolänk.

Tid - kom i god tid (helst inte senare än 13:45) föreläsningen börjar 14:00 - till ca. 15:30. 

Anmälan - Mejla stockholm@neuro.se tisdag 16 april uppge om du kommer till vår lokal eller om du deltar digitalt. 

Neuro Stockholms informationsträffar sker i vår lokal på dagtid. Det finns möjlighet att köpa fika. De två första träffarna kommer bli lite av ett test då vi kommer göra ett försök med att filma träffarna. Förutsatt att resultatet blir bra kommer vi att lägga ut inspelningen på vår hemsida och YouTube-kanal.