Nominera till vakanserna i stadens funktionshinderråd!

Nominera till vakanserna i stadens funktionshinderråd!

Aktuella vakanser i funktionshinderråden per 6 april:

•Bostadsbolagen, 2
•Bromma, Hässelby-Vällingby, 1
•Enskede-Årsta-Vantör, 2
•Hägersten-Älvsjö, Skärholmen, 1
•Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, 2
•Stadsbyggnadsnämnden och Exploateringsnämnden, 1
•Värme, vatten, hamn och Stokab, 2

Den som nomineras ska vara skriven i Stockholms stad och helst bosatt i något av stadsdelsområdet när det gäller stadsdelsnämndernas råd beredd att delta på de utbildningar och seminarier som ordnas under mandatperioden införstådd med att man representerar hela funktionshindersrörelsen.

Nomineringskommittén strävar efter en så bred representation som möjligt både inom och mellan råden t.ex. när det gäller funktionsnedsättning, ålder, kön och etnicitet.

För nomineringarna behöver vi:

för nya ledamöter en kortfattad presentation samt följande kontaktuppgifter
namn, efternamn och personnummer
adress
telefonnummer
e-postadress

För befintliga ledamöter behövs endast namn.

Välkomna med era fyllnadsnomineringar med e-post till kansli@funktionsrattstockholm.se eller med vanlig post till Funktionsrätt Stockholms stad, S:t Göransgatan 84, 3 tr., 112 38 Stockholm

Vi önskar få in era nomineringar senast den 21 april.

Med vänliga hälsningar

Funktionsrätt Stockholms stad