Nanokikare spanar in i cellen

Och ser hur läkemedel fungerar. Forskare från Chalmers har tagit fram en metod för att på nanonivå kunna se var i cellerna ett läkemedel hamnar, och hur molekylerna beter sig. Tekniken gör det möjligt att på sikt utveckla nya läkemedel och skräddarsydda behandlingar. 

Läs mer:forskning.se.