Nässprej med antikroppar testas mot covid-19

En studie vid Karolinska institutet på möss visar att näsdroppar med IgA-antikroppar är effektiva mot covid-19. Forskare hoppas att nässprejen, som inte ersätter vacciner, även ska kunna skydda människor som är särskilt sårbara för infektioner.

Läs mer:Forskning.se