Metod kan hjälpa kroppen att läka sig själv

Det svenska biofarmaceutiska företaget TikoMed kan ha hittat en metod att påverka mekanismer av betydelse för utvecklingen av ALS. En nyligen publicerad studie visar att deras läkemedelsplattform kandidat ILB kan hjälpa kroppen att läka sig själv. 

Läs mer:Neurologisk Tidskrift