Lita lagom mycket på experter

[ Forskning ] Att lita alltför mycket på experter kan leda oss fel. Det kan till och med göra skada, menar Emma Frans forskare på Karolinska institutet. Så när ska vi lyssna på experter? Och hur blir vi mer forskningssmarta? 

Läs mer:forskning.se