Kallelse till extra årsmöte

Årsmöte - Måndag 21 augusti, klockan 15:00 – 16:00.

Plats -
På kansliet Fatbursgatan 19 eller digitalt via länk, som skickas ut efter anmälan.

Program -
Enda punkten är ändring av stadgar för lokalföreningar.

Anmälan -
Görs senast måndag 14 augusti via mejl: stockholm@neuro.se

Motioner -
Årsmöteshandlingar kan beställas från Neuro Stockholms kansli från måndag 14 augusti.

De nya stadgarna finns tillgängliga här (scrolla neråt på sidan). 

Välkomna!