Invigning av kongress

Neuro skriver historia, genom att för första gången hålla sin kongress digitalt. Invigningen kommer att direktsändas och du inbjuds att vara med under den högtidliga invigningsceremonin.

När:
 10 september.

Tid: 10.00-12.00. 

Hur: du deltar via Neuros Youtubekanal

Läs mer: om kongressen