Informationsmaterial om vaccination mot covid-19

Materialet uppdateras löpande, i takt med att vaccinationerna i Stockholms län genomförs till allt fler grupper.  Materialet får självklart spridas till dem som kan ha nytta av det. Informationen gäller enbart i Region Stockholm.

Inläst bokningsbrev till gruppen 80 år eller äldre, som vaccineras nu

https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/ljudfiler/utskick-vaccination-80-ar-eller-aldre-1.mp3

Bildstöd kring vaccinationerna och kring vaccin, alla åldrar

Om vaccinet:
https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_om_vaccinet.pdf

Vaccination steg för steg:
https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_vaccination_steg_for_steg.pdf

Så här går vaccinationen till:
https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_sahar_gar_vaccinationen_till.pdf

Bildstöd för samtal om vaccination:
https://www.1177.se/globalassets/1177/regional/stockholm/media/y.-dokument-o-pdfer/corona-dokument/rs_corona_samtal_om_vaccination.pdf