Hur hanterar vi vår (krigs)oro

[ Forskning ] Det är krig i vår närhet och det pratas om ett hot mot Sverige. Forskaren och psykologen Kristina Bondjers förklarar vad en kan göra för att hantera sin oro. Läs mer: forskning.se.