Hopp om att bekämpa svår MS

Forskare på Karolinska institutet har funnit en MS-gen-variant som kopplas till sjukdomens svårighetsgrad. De hoppas nu på behandlingar som hejdar den ökande funktionsnedsättningen hos människor med MS. 

Läs mer: forskning.se.