HBTQI, normbrytande funktionalitet och psykisk hälsa

Ett nationellt projekt av BOSSE - Råd, Stöd & Kunskapscenter.

Bosse söker dig som identifierar sig som HBTQI-person och har en fysisk funktionsnedsättning.

• Hur pratar vi om psykisk hälsa?
• Känner du dig sedd och inkluderad i olika sammanhang?

Projektet vill ta del av dina erfarenheter och tankar kring psykisk hälsa.

Projektledare är Krister Gullberg och Ubah Robleh.

Är du intresserad och vill delta i projektet är du välkommen att kontakta projektledarna.

E-post: hbtqi@bosse-kunskapscenter.se

Telefon: 08-544 88 660

Projektet finansieras av Bidragsstiftelsen 

Projektet genomförs i samarbete med DHR Region Stockholm och Neuro Stockholms län