Grundforskning till gagn för ALS-patienter

[ Forskning ] – Vissa nervceller är motståndskraftigare mot att förtvina i den dödliga sjukdomen ALS. Ett forskarlag vid Stockholm universitet vill därför identifiera och överföra egenskaperna hos dessa nervceller till nervceller som lätt degenererar. 

Läs mer:Forskning.se