Gränser i rörelse

[ Helg tips ] Gränser i rörelse – 100 år av migration som förändrande Sverige. I sökandet efter arbete, kunskap eller som ett resultat av reslust, kärlek och nyfikenhet samt i flykt undan krig och förföljelse: människor har alltid migrerat till, inom och från Sverige.

Utställningen Gränser i rörelse undersöker drygt 100 år av migration genom att se närmare på politiseringen av immigration under denna period, migrationens inverkan på demokratin samt vilken betydelse migrationen haft för landets samhälleliga och kulturella utveckling. Är migration regel eller undantag? Vad är migrantprekariatet? Vad betyder Bággojohtin? Dessa frågor, och fler, utforskas i utställningen.

Utställningen innehåller konstverk av Meira Ahmemulic, Daniel Aguirre, David Larsson, Martin Bornholm, Richard Estay, Diana Jabi, Saadia Hussain, Bertil Almlöf, Solveig Pripp, Nabila Abdul Fattah, Reza Hazare, Petter Zennström m. fl.

Utställningen pågår till 31 augusti 2024. 

Läs mer: på Mångkulturellt centrums hemsida.