Förfrågan till medlemmar i Sundbyberg

Hej!

Jag heter Stefan Swedenrose och bor i Sundbyberg.

Jag har under många år varit aktiv i Rörelsehindrade barn och unga i Stockholm (RBU), både i styrelsen och ordnat aktiviteter för medlemmarna.

Jag har nu valt att gå in i politiken lokalt för att försöka få en förändring kring den hårt neddragna assistansen (LSS) och andra insatser i Sundbybergs kommun.

Jag vänder mig till er för att försöka få kontakt med medlemmar som har fått försämringar eller på annat sätt drabbats de senaste 10 åren.

Anledningen att jag vänder mig till er är att visa på en så stor numerär som möjligt med försämringar inom kommunen för medborgare med speciella behov. Inga personers identiteter kommer röjas utan jag är intresserad av berättelserna, kampen för att få rätt.

Om ni har några medlemmar i Sundbyberg får de kontakta mig och fråga mer.

Bästa hälsningar

Stefan Swedenrose
Liberalerna Sundbyberg
0704974928
stefan@swedenrose.se