Få kroppen i balans med svensk hampaolja/CBD-olja

Aktiviteten är inställd 

Besök oss i vår lokal eller titta på föreläsningen digitalt efteråt
. Max antal besökande gäster inklusive assistenter eller ledsagare är 15 personer. För att få befinna sig i vår lokal måste du kunna visa upp vaccinationsbevis, gäller alla som passerar dörren. 

Föreläsare: Bengt Runholm som själv har en genetisk, obotlig, aggressiv, muskeldystrofi i bägge benen, med tillhörande nervsmärta.

Bengt berättar om sin egen ”smärthistoria” och hur han med hampolja kunde ”hjälpa kroppen att hjälpa sig själv”. Människokroppen är fantastisk men också mycket komplicerad! Därför kan det uppstå obalanser av olika slag. Exempel på obalanser är värk/smärta, sömnproblem/trötthet, stress/ångest.

Drygt 20% av befolkningen lider exempelvis varje dag av värk/smärta i kroppen. De flesta ”enklare obalanser” som en förkylning, tillfällig huvudvärk eller ett ytligt sår klarar kroppen, via sitt signalsystem, att åtgärda själv. Fast för en hel del obalanser räcker inte kroppens egenproducerade signalämnen till för att signalsystemet ska fungera tillfredställande.

Forskarna i västvärlden upptäckte för 25 år sedan att motsvarande signalämnen finns i naturens växter. I växten Hampa finns det exempelvis väldigt mycket signalämnen som kroppens signalsystem kan använda. Om du tillför dessa signalämnen så ”hjälper du kroppen att hjälpa sig själv”.

Anmälan: Mejla stockholm@neuro.se tidigast onsdag 16 februari. Kom i god tid (helst inte senare än 13:45) föreläsningen börjar 14:00. Lämna återbud om du inte kan komma. Tänk på våra allergiker - undvik starka dofter.

Välkomna!