Ett hopp om att kunna bromsa ALS

[ Forskning ] Genom att stoppa muterade genkopior från att producera muterade och potentiellt felveckade protein finns en möjlighet att bromsa utvecklingen av ALS. Det menar Eva Hedlund, professor i neurokemi vid Stockholms universitet. Läs artikel: i Neurologisk Tidskrift.