En faktabok

Boken tar på ett lättfattligt sätt upp symtom, sjukdomsutveckling och behandling. Författare är Nil Dizdar Segrell, överläkare i neurologi och specialist på Parkinsons sjukdom och Carina Hellqvist, parkinsonspecialiserad sjuksköterska.

Ladda ner
PDF eller beställ boken på: Neuro.se